Stratejimiz

Stratejimiz;

Forza Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ.’nin ana stratejisi, temel faaliyet alanı olan inşaat taahhüt sektörü ve bu sektör ile ilişkili yatırım projelerindeki özellikli konumunu korumak ve güçlendirmektir. Firmanın gelişme ve büyüme stratejisi ise inşaat ve taahhüt alanında kazanılan yıllara dayalı deneyim ve birikimin, ulusal ve uluslararası gelişim fırsatı görülen diğer iş alanlarında ve ve ana faaliyet konusundaki iş alanlarında yapımcı ve yatırımcı kimliğiyle yansıtılması temelinde yapılandırılmıştır.